Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Definities

Stichting: Stichting Handbalschool Haaglanden, statutair gevestigd op de Seringenstraat 8, 2681 EM te Monster ingeschreven in het handelsregister onder KvK 59449829.

Deelnemer: degene die zich via het inschrijfformulier heeft aangemeld voor deelname aan activiteiten van de Stichting.

Artikel 1 Deelname

Deelnemer verbindt zich in beginsel voor een geheel seizoen aan de stichting. Het seizoen loopt van 1 september tot uiterlijk 31 juli het jaar erop. 

Artikel 2 Deelnemersbijdrage en overige kosten (breedte groep zaterdag)

De deelnemersbijdrage voor het seizoen 2021-2022 bedraagt € 250,00 per deelnemer voor de reguliere zaterdag trainingen. De deelnemersbijdrage kan worden betaald in maandelijkse termijnen of voor een geheel jaar. Bij betaling in termijnen wordt het eerste termijn van €25,- direct voldaan bij de inschrijving via Ideal. Met de betaling van de eerste termijn wordt er akkoord gegaan met een automatische periodieke betaling van nog eens 9 termijnen van € 25,- welke geïncasseerd worden in de maanden oktober 2021 tot en met juli 2022. Deze automatische incasso stopt automatisch na 9 keer. Een betaling voor een geheel jaar wordt voldaan bij inschrijving en direct geïncasseerd via Ideal. Bij betaling ineens krijgt de Deelnemer een korting van 5% en bedraagt de deelnemersbijdrage voor seizoen 2021-2022 € 237,50. Naast de reguliere zaterdag trainingen kan de Stichting aanvullende activiteiten aanbieden. De kosten van aanvullende activiteiten zitten niet in de deelnemersbijdrage. Deelname aan aanvullende activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en met toestemming van ouders/verzorgers. Bij betaling per blok van 8 trainingen wordt het inschrijfgeld vooraf voldaan en heeft en Deelnemer het recht om 8 trainingen te volgen. Hierna stopt automatisch het recht op deelname en zal de Deelnemer eventueel weer ingeschreven kunnen worden voor een volgend blok.

Artikel 3 Deelnemersbijdrage en overige kosten (Toplijn)

De deelnemersbijdrage voor het seizoen 2021-2022 bedraagt € 599,00 per deelnemer voor de toplijn doordeweekse trainingen. De inschrijving geeft de Deelnemer ook het recht om aansluiten bij de reguliere zaterdag trainingen. De deelnemersbijdrage kan worden betaald in maandelijkse termijnen of voor een geheel jaar. Bij betaling in termijnen wordt het eerste termijn van €59,- direct voldaan bij de inschrijving via Ideal. Met de betaling van de eerste termijn wordt er akkoord gegaan met een automatische periodieke betaling van 9 termijnen van € 59,- welke geïncasseerd worden in de maanden oktober 2021 tot en met juli 2022. Deze automatische incasso stopt automatisch na 9 keer. Een betaling voor een geheel jaar wordt voldaan bij inschrijving en direct geïncasseerd via Ideal. Bij betaling ineens bedraagt de deelnemersbijdrage voor seizoen 2021-2022 € 599,00. Naast de reguliere trainingen kan de Stichting aanvullende activiteiten aanbieden. De kosten van aanvullende activiteiten zitten niet in de deelnemersbijdrage. Deelname aan aanvullende activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en met toestemming van ouders/verzorgers.

Artikel 4 Uitschrijving

Uitschrijving van de Deelnemer in het lopende seizoen geschiedt via het uitschrijfformulier. Dit formulier vind u op de website van de stichting. Uitschrijven van de Deelnemer dient altijd voor de laatste dag van de maand bij de Stichting in het bezit te zijn. De Deelnemer is na uitschrijving per de 1e van de daaropvolgende maand niet meer gerechtigd om deel te nemen aan de trainingen. Bij uitschrijving zal de eventuele automatische incasso per de 1e van de daaropvolgende maand worden stopgezet. Als de Deelnemer ervoor gekozen heeft om de deelnemersbijdrage te voldoen per automatische incasso geeft dat niet het recht om tijdens het lopende seizoen uit te schrijven en zich opnieuw in te schrijven. De Deelnemer verbindt zich in beginsel aan de Stichting voor een geheel seizoen. De Stichting behoud zich het recht zodra een Deelnemer in het lopende seizoen zich opnieuw inschrijft hiervoor de administratieve kosten á €25,- per keer in rekening te brengen. Bij betaling per blok wordt de Deelnemer automatisch na 8 trainingen uitgeschreven voor deelname.

Artikel 5 Restitutie

(Deel)restitutie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen na besluit van het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur raadpleegt bij de besluitvorming minimaal de betreffende trainer(s) en de coördinatoren. (deel)restitutie vindt niet plaats als de Deelnemer niet voor de 1e dag van de maand schriftelijk heeft laten weten aan de Stichting dat de Deelnemer wenst te stoppen. De deelnemersbijdrage van de lopende maand wordt hierbij dan alsnog geïncasseerd. (deel)restitutie vindt niet plaats als de deelnemer door omstandigheden (onder meer vakantie, wedstrijden eigen vereniging, kortstondige blessure) de reguliere zaterdag trainingen misloopt. Afgelaste trainingen zullen in het beginsel altijd worden ingehaald op een later tijdstip. De Stichting behoud altijd het recht om ervoor te kiezen om een training als nog volledig te laten vervallen. In dit geval zal er geen (deel)restitutie mogelijk zijn. (Deel)restitutie van de vervallen training is alleen mogelijk als er in het lopende seizoen meer dan 8 trainingen niet zijn uitgevoerd. (Deel)restitutie geschied in dit geval altijd aan het einde van het seizoen. Uiterlijk in augustus 2022.

Artikel 6 Kleding

Deelnemer verplicht zich tenminste één voorgeschreven shirt aan te schaffen, wanneer deze niet aanwezig zijn. De kosten van de kleding zitten niet in de deelnemersbijdrage. Afhankelijk van de looptijd van de gekozen kledinglijn kan de Stichting besluiten nieuwe kleding voor te schrijven.

Artikel 7 Risico

Deelname aan de trainingen en aanvullende activiteiten van de Stichting geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. De Stichting is in geen geval aansprakelijk voor het oplopen van eventueel letsel tijdens de trainingen en verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Artikel 8 Testen en meetresultaten

Er kunnen testen, coaching- en ontwikkelingsgesprekken plaatsvinden. De resultaten van alle gesprekken en/of testen zijn vertrouwelijk en worden alleen vrijgegeven aan betrokkene (lees: deelnemers, ouders/verzorgers). Deelnemer bepaalt of de testresultaten binnen de Stichting gedeeld kunnen worden bijvoorbeeld met de betreffende trainer(s). 

Artikel 9 Sportmedische begeleiding

Stichting zorgt voor sportmedische begeleiding tijdens de trainingen. In het trainingsschema is te zien wanneer en waar een fysiotherapeut aanwezig is. Spelers die structureel getapet moeten worden, dienen zelf een rol tape mee te nemen.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

De Stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De gegevens van de talenten worden slechts gebruikt voor het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting. De gegevens worden gebruikt voor selectierondes, ledenadministratie, NHV-talentvolgsysteem, performance scan, financiële administratie, activiteiten, en communicatie met de ouders gedurende het seizoen. Gegevens kunnen ook gedeeld worden met samenwerkingspartners na toestemming. Bij het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst geeft u de Stichting toestemming de gegevens uitsluitend te gebruiken ten dienste van de Deelnemer en de Stichting.

Artikel 11 Toestemming gebruik beeldmateriaal

Tijdens trainingen en extra activiteiten worden regelmatig foto’s en soms ook video’s gemaakt. In de zaal gebeurt dat door de Stichting aangestelde fotografen. Ook Deelnemer kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Beeldmateriaal dient voor bijvoorbeeld analyses van de techniek, promotiedoeleinden en/of een leuke herinnering voor Deelnemer. Bij het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst geeft u de Stichting toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s van Deelnemer die door de Stichting, of in opdracht van de Stichting, gemaakt zijn. Indien er bezwaren zijn, dient Deelnemer bij inschrijving dit aan te geven.  Het bestuur zal zich dan ook inspannen de mogelijke bezwaren tegemoet te komen. Het kan voorkomen dat andere partijen foto’s maken tijdens wedstrijden of activiteiten. De Stichting heeft daar geen invloed of beperkt invloed op. Het is niet de bedoeling dat ouders in de zaal (op de vloer) foto’s maken (noch bij trainingen of toernooien). Indien u graag wilt fotografen kunt u zich hiervoor bij de coördinatoren aanmelden.

Artikel 12 Ontbinding

De Stichting houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van wangedrag, zoals vastgelegd in de reglementen, werkafspraken en gedragsregels. Rechtstreekse ontbinding kan slechts plaatsvinden in het geval van ernstig wangedrag. Doorgaans zal eerst sprake zijn van waarschuwing die gecommuniceerd wordt met de Deelnemer en de ouders/verzorgers van de Deelnemer.

Artikel 13 Aanpassing van de deelnemersovereenkomst

De deelnemersovereenkomst kan niet eenzijdig worden aangepast en bij inschrijving gaat u akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 NHV Competitie en trainingen

De Deelnemer dient lid te zijn bij het Nederlands Handbal Verbond. Deelname aan de competitie bij de verenigingen en daaruit vloeiende verplichtingen gaan voor activiteiten van Handbalschool Haaglanden.

Artikel 16 Slotbepaling

Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de Stichting.