Menu Sluiten

Meer trainingsuren, meer kwaliteit

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die topsporter willen worden in 10 jaar ongeveer 10.000 trainingsuren moeten maken. Het NOC/NSF zegt daarover;

De norm voor een opleiding tot topsporter van ongeveer 10.000 trainingsuren gedurende een periode van 10 jaar, wordt door Nederlandse talenten vaak niet gehaald. Hierdoor moet de trainingsarbeid op latere leeftijd ingehaald worden en wordt de ‘cruciale’ periode voor optimale ontwikkeling van jonge sporters onvoldoende benut.

Handbalschool Haaglanden gelooft in de theorie over de 10.000 uren en wil een bijdrage leveren door buiten de trainingsuren bij de verenigingen de mogelijkheid te bieden om meer trainingsuren te maken. Echter blijkt ook volgens het NOC/NSF dat;

In de fase waarin de omvang van trainings- en wedstrijdprogramma’s sterk moet toenemen om de aansluiting op het internationale niveau te krijgen of te houden, zorgt een aantal factoren voor uitval van een deel van de talenten. Zoals de combinatie sport en studie, de toenemende reistijden, het gebrek aan goede trainingsfaciliteiten, een tekort aan gespecialiseerde begeleiding, ook in relatie tot overbelasting en blessures.

Handbalschool Haaglanden houdt rekening met de belasting en belastbaarheid van de spelers en speelsters zodat uitval door blessure en overbelasting verminderd wordt. Maar wij merken ook net als NOC/NSF stelt;

Op jonge sporters worden nog te vaak de trainingsplanning en de wedstrijdprogramma’s van senioren toegepast. Ook dient er in de opleidingsprogramma’s en selectiesystemen meer rekening gehouden te worden met de verschillen in leeftijd en ontwikkelingsfases van talenten.

Wij bieden, samen met het NHV, een opleiding die aan de specifieke capaciteiten van de diverse leeftijdsgroepen voldoet.