Menu Sluiten

Samen sterker

Van talent naar nationale selectie
Veel talenten dromen ervan ooit het Oranje-shirt te dragen.

Wat is nu de weg om geselecteerd te kunnen worden voor een van onze nationale selecties?
Het NHV stelt eerst het talent centraal en vervolgens de opleidingsweg. Het programma dat een talent doorloopt is leidend in het selectiebeleid.

In het kort kennen wij 2 scoutingsituaties:
1. Via NHV HandbalScholen
2. Scouting tijdens Nederlandse Kampioenschappen jeugd voor clubteams

Toelichting:
1. De NHV HandbalSchool is primair het middel dat ingezet wordt voor selectiemomenten. De NHV HandbalScholen volgen het centraal gestuurde technische programma, Hierdoor worden de kwaliteit en de kwantiteit (8 trainingsuren per week, toegevoegd doel: onder schooltijd) geborgd.

De NHV HandbalScholen kunnen te allen tijde hun toptalenten aanmelden bij het NHV.

2. Tijdens Nederlands Kampioenschappen voor clubteams kunnen talenten zich ook presenteren. Bij bijzondere talenten zal het opleidingstraject van het talent bekeken worden en aansluiting bij een NHV HandbalSchool meegewogen worden in het selectie beleid. Met talenten die nog niet deelnemen bij een NHV HandbalSchool en ouders zal een adviesgesprek plaatsvinden, voordat bepaald wordt of selectie voor een nationaal team van toepassing is.

Bijzondere talenten die opvallen in de regio’s en niet onder de bovengenoemde criteria vallen, kunnen te allen tijde aangemeld worden bij NHV HandbalScholen. Hierbij is van toepassing hetgeen beschreven is onder punt 1.
Rechtstreeks aanmelden bij bondstrainers van het NHV is ook mogelijk: hierbij geldt de procedure zoals beschreven onder punt 2

Nederlandse Handbalvisie
Het Nederlands Handbal Verbond leidt de talenten zelf op en doet dit volgens de Nederlandse Handbalvisie. Deze Handbalvisie is een goed doordachte voorstelling van het spelen van ons handbalspel. De centrale karakteristieken van de Nederlandse Handbalvisie zijn: snel, dynamisch, verrassend en effectief. Het Nederlands Handbal Verbond leidt totaal ± 60/70 talenten op richting de A-selectie. Het technische beleid is er op gericht dat er uiteindelijk (ongeveer) minimaal 3 of 4 talenten doorstromen naar de A-selectie. De rest van de talenten stroomt goed opgeleid weer terug naar de clubs of gaat als professional spelen in het buitenland. Niet alleen handbaltechnisch maar ook op andere gebieden wordt veel van de talenten geëist. Een talent dat in de jeugd al kennis heeft gemaakt met de specifieke ‘tophandbalcultuur’ weet wat er van haar/hem verwacht wordt. Jonge, talentvolle handballers krijgen hiervoor vanuit het Nederlands Handbal Verbond goede technische en tactische trainingen aangeboden. Via diverse bijeenkomsten (ouders, topsport en onderwijs, voeding, planning, blessurepreventie, etc.) wordt aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het talent.

Bron: NHV, Beleid talent ontwikkeling.